Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

8
 
RAIR-1-104-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-105-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
RAIR-1-106-s 26 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3
-

Grupa modułów nauki podstawowe

20
 
RAIR-1-101-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10
+
RAIR-1-102-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
RAIR-1-103-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Grupa modułów wychowanie fizyczne

 
RAIR-1-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów z propozycji Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych – adres linku:https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2019-2020/pl/treasuries/academy_units/offer/university_programme/51

2
 
RAIR-1-107-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł H-S
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

14
 
RAIR-1-203-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RAIR-1-204-s 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-
RAIR-1-205-s 36 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
RAIR-1-206-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
RAIR-1-215-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Grupa modułów nauki podstawowe

16
 
RAIR-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 8
+
RAIR-1-202-s 30 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 8
+

Grupa modułów wychowanie fizyczne

 
RAIR-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

 
RAIR-1-209-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
RAIR-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
RAIR-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
RAIR-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
RAIR-1-214-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

24
 
RAIR-1-301-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
RAIR-1-302-s 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
RAIR-1-303-s 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
RAIR-1-304-s 28 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 7
+
RAIR-1-309-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Grupa modułów wychowanie fizyczne

 
RAIR-1-316-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

 
RAIR-1-310-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
RAIR-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
RAIR-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
RAIR-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
RAIR-1-315-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-307-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-308-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-305-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-306-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-317-s 10 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

17
 
RAIR-1-402-s 39 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5
+
RAIR-1-403-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RAIR-1-410-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2 z egzaminem


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

5
 
RAIR-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
RAIR-1-409-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
RAIR-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
RAIR-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
RAIR-1-414-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

5
 
RAIR-1-405-s 26 14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 5
+
RAIR-1-406-s 26 14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-407-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-1-408-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-1-411-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

25
 
RAIR-1-501-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
-
RAIR-1-502-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
RAIR-1-503-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
RAIR-1-504-s 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RAIR-1-505-s 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-1-508-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
-
RAIR-1-509-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
-
RAIR-1-511-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Wspomaganie projektowania i prac inżynierskich - Obieralny 9


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-506-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-507-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-510-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-512-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

17
 
RAIR-1-601-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-
RAIR-1-602-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RAIR-1-603-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-604-s 26 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów - Praktyki studenckie


Zasady wyboru grup/modułów: Praktyka indywidualna – min 4 tygodnie

4
 
RAIR-1-611-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalistycznych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-605-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-606-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-607-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-1-608-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Praca przejściowa - Obieralny 12


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-609-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 1 0 0 46 3
-
RAIR-1-610-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalistycznych - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-703-s 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 36 3
-
RAIR-1-704-s 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 36 3
-
RAIR-1-705-s 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalistycznych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-701-s 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 36 3
-
RAIR-1-702-s 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalistycznych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

15
 
RAIR-1-711-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 91 15
-
RAIR-1-712-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalistycznych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-710-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 3
-
RAIR-1-713-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalistycznych - Systemy i projektowanie machatroniczne (ang.) - Obieralny 16


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-706-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-707-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-708-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-709-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3846