Stacjonarne - Studia I stopnia

Górnictwo i Geologia

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Stacjonarne - Studia II stopnia

Górnictwo i Geologia - Wiertnictwo i geoinżynieria

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Eksploatacja złóż surowców płynnych

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Gazownictwo ziemne

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Zagospodarowanie i Ochrona Wód

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Wiertnictwo naftowe

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Inżynieria naftowa

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Inżynieria gazownicza

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Stacjonarne - Studia III stopnia

Górnictwo i Geologia Inżynierska

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Niestacjonarne - Studia I stopnia

Górnictwo i Geologia

rozp: Semestr zimowy

Górnictwo i Geologia – ZOD Krosno

rozp: Semestr zimowy

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

rozp: Semestr zimowy

Niestacjonarne - Studia II stopnia

Górnictwo i Geologia - Zagospodarowanie i Ochrona Wód

rozp: Semestr zimowy

Górnictwo i Geologia - Wiertnictwo i geoinżynieria

rozp: Semestr zimowy

Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Wiertnictwo naftowe

rozp: Semestr zimowy

Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Inżynieria gazownicza

rozp: Semestr zimowy