Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-101-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-102-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OM-2-103-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-104-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-105-OA-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
OM-2-106-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-107-OA-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
+
OM-2-108-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-109-OA-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
OM-2-110-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-111-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-112-OA-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł (przedmiot) z grupy

3
 
OM-2-113-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-2-114-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
OM-2-215-OA-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-207-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-209-OA-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
OM-2-211-OA-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Obcojęzyczne przedmioty obieralne: stopień II

Zasady wyboru grup/modułów: Wybrać jeden moduł z grupy

3
 
OM-2-201-OA-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OM-2-214-OA-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
OM-2-217-OA-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Dańko Rafał).
Castings for automotive applications
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Obieralny Kierunkowy II stopień - Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

1
 
OM-2-216-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

specjalnosciowe II - Odlewnitwo Artystyczne i Precyzyjne

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotóqw z całego bloku specjalnosciowego II – Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

20
 
OM-2-202-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-203-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OM-2-204-OA-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
OM-2-205-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-206-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-208-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OM-2-210-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OM-2-212-OA-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-213-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-301-OA-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
OM-2-302-OA-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Praca dyplomowa

 
OM-2-303-OA-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-304-OA-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot (moduł) z grupy

2
 
OM-2-306-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-307-OA-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Stark Katarzyna).
Religie świata: człowiek a sacrum
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-