Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-101-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-102-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OM-2-103-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-104-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-105-OD-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
OM-2-106-OD-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-107-OD-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
+
OM-2-108-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-109-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
OM-2-110-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-111-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-112-OD-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł (przedmiot) z grupy

3
 
OM-2-113-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-2-116-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
OM-2-216-OD-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-206-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-211-OD-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Obcojęzyczne przedmioty obieralne: stopień II

Zasady wyboru grup/modułów: Wybrać jeden moduł z grupy

3
 
OM-2-214-OD-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OM-2-218-OD-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OM-2-219-OD-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo

Zasady wyboru grup/modułów: wybór jednego modułu z grupy obieralnych (1 ECTS)

1
 
OM-2-201-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-202-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-215-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-217-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Specjalnosciowe II - Odlewnictwo

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór bloku: modułów specjalnosciowe II – Odlewnictwo, uzyskanie 20 ECTS.

20
 
OM-2-203-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OM-2-204-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OM-2-205-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OM-2-207-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-208-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-209-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 2
-
OM-2-210-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-212-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OM-2-213-OD-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-313-OD-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
OM-2-314-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

 
OM-2-301-OD-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-302-OD-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot (moduł) z grupy

2
 
OM-2-303-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-304-OD-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Stark Katarzyna).
Religie świata: człowiek a sacrum
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo

Zasady wyboru grup/modułów: wybór jednego modułu z grupy obieralnych (1 ECTS)

1
 
OM-2-001-OD-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-