Semestr 1, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kierunkowe

 
OM-1-112-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Matematyka

 
OM-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Pozatechniczne

 
OM-1-138-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-158-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-1-162-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-164-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

 
OM-1-105-s 60 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
-
OM-1-111-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-141-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
OM-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Matematyka

 
OM-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Pozatechniczne

 
OM-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Pozostałe podstawowe

 
OM-1-201-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OM-1-203-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-205-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
OM-1-232-s 15 0 15 45 0 0 0 0 0 0 0 75 3
-
OM-1-242-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy (1/3)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

0
 
OM-1-209-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
OM-1-211-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
OM-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
OM-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
OM-1-214-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Przedmiot humanistyczno-społeczny I

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

2
 
OM-1-206-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-210-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Zmudziński Bogusław).
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OM-1-215-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-217-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 3, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
OM-1-304-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Pozatechniczne

 
OM-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
OM-1-301-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
OM-1-303-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-307-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
OM-1-309-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-317-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
OM-1-328-s 45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Język obcy (2/3)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

0
 
OM-1-305-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
OM-1-306-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
OM-1-308-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
OM-1-310-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
OM-1-311-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozatechniczne

 
OM-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
OM-1-401-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-408-s 15 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
OM-1-410-s 45 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 90 6
+
OM-1-430-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-433-s 45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
OM-1-434-s 15 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 75 5
+

Język obcy (3/3)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

5
 
OM-1-402-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
OM-1-403-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
OM-1-404-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
OM-1-405-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
OM-1-407-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-1-515-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OM-1-518-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
OM-1-519-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-520-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
OM-1-521-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 4
+
OM-1-522-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
OM-1-525-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-537-s 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Obieralne kierunkowe I -Inżynieria Procesów Odlewniczych

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór dwóch modułu z bloku (2 ECTS)

2
 
OM-1-501-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-502-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-504-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-505-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-546-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-547-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Obieralne kierunkowe II - Inżynieria Procesów Odlewniczych

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z bloku

1
 
OM-1-503-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-506-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-507-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-508-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-1-509-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 6, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
OM-1-606-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 4
-

Pozatechniczne

 
OM-1-660-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

 
OM-1-608-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-623-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
OM-1-624-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
OM-1-629-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-635-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-639-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-1-643-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z gurpy

3
 
OM-1-607-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-1-609-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 7, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
OM-1-701-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15
-
OM-1-783-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Moduły obieralne specjalnosciowe I - Metalurgia

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór dwóch modułów z bloku i uzyskanie sumy – 11 ECTS

11
 
OM-1-702-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 5
-
OM-1-771-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-
OM-1-773-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
OM-1-774-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-
OM-1-775-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
OM-1-776-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
-
OM-1-777-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-
OM-1-778-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 5
-
OM-1-779-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 5
-
OM-1-780-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
OM-1-781-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-

Przedmiot w języku angielskim

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

3
 
OM-1-703-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
OM-1-704-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-