Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WIN-2-101-WN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-102-WN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-103-WN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WIN-2-104-WN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WIN-2-105-WN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-106-WN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-107-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-108-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-109-WN-s 30 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
WIN-2-110-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-111-WN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-114-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WIN-2-201-WN-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WIN-2-202-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-203-WN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WIN-2-204-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-205-WN-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
WIN-2-208-WN-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WIN-2-213-WN-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
WIN-2-215-WN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Zwierzyński Adam).
Mechanizacja i automatyzacja w wiertnictwie
15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
WIN-2-223-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot obieralny 1 INiG WN

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WIN-2-207-WN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr inż. Wojnar Albin).
Niekonwencjonalne metody eksploatacji otworowej
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-210-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-216-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-220-WN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Przedmiot obieralny 2 INiG WN

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WIN-2-209-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-212-WN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-217-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-218-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-219-WN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan).
Gospodarka zasobami środowiska
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Specjalistyczny język obcy (GO), semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

2
 
WIN-2-211-WN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WIN-2-221-WN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WIN-2-222-WN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WIN-2-301-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-302-WN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WIN-2-303-WN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
WIN-2-306-WN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

 
WIN-2-304-WN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
WIN-2-307-WN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-