Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WIN-2-101-IN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-102-IN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-103-IN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WIN-2-104-IN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WIN-2-106-IN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-107-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-108-IN-s 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
WIN-2-109-IN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-110-IN-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WIN-2-112-IN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-114-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozatechniczne

 
WIN-2-105-IN-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WIN-2-201-IN-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
WIN-2-203-IN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WIN-2-204-IN-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WIN-2-205-IN-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
WIN-2-206-IN-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WIN-2-218-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot obieralny 1 INiG IN

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WIN-2-202-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-209-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-214-IN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Przedmiot obieralny 2 INiG IN

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WIN-2-211-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-212-IN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-213-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-2-215-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Specjalistyczny język obcy (GO), semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

2
 
WIN-2-210-IN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WIN-2-216-IN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WIN-2-217-IN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WIN-2-301-IN-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WIN-2-305-IN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
WIN-2-308-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
WIN-2-309-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Pozatechniczne

 
WIN-2-304-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

 
WIN-2-306-IN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
WIN-2-307-IN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-