Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
WGG-2-101-ZO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Inżynierskie

 
WGG-2-102-ZO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-105-ZO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-108-ZO-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-109-ZO-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
WGG-2-110-ZO-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-114-ZO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozatechniczne

 
WGG-2-107-ZO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
WGG-2-103-ZO-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-113-ZO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-2-201-ZO-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGG-2-202-ZO-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
WGG-2-204-ZO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-205-ZO-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGG-2-206-ZO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-207-ZO-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
WGG-2-208-ZO-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGG-2-209-ZO-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmiot obieralny 1 GiG ZOW

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WGG-2-210-ZO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
WGG-2-212-ZO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-213-ZO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Specjalistyczny język obcy (GO), semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

2
 
WGG-2-211-ZO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WGG-2-214-ZO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WGG-2-215-ZO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-2-301-ZO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-302-ZO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-303-ZO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

 
WGG-2-305-ZO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-306-ZO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Przedmiot obieralny 2 GiG ZOW

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WGG-2-308-ZO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-309-ZO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-