Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
WGG-2-102-WG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Inżynierskie

 
WGG-2-101-WG-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGG-2-103-WG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WGG-2-104-WG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-107-WG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał).
Techniki i technologie bezwykopowe
15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
WGG-2-108-WG-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WGG-2-109-WG-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozatechniczne

 
WGG-2-105-WG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
WGG-2-106-WG-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-113-WG-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-2-202-WG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-203-WG-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGG-2-204-WG-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-205-WG-s 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WGG-2-206-WG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-207-WG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WGG-2-208-WG-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmiot obieralny 1 GiG WG

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WGG-2-209-WG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-211-WG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
WGG-2-215-WG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-216-WG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-217-WG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Specjalistyczny język obcy (GO), semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

2
 
WGG-2-210-WG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WGG-2-212-WG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WGG-2-213-WG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-2-302-WG-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WGG-2-303-WG-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Pozatechniczne

 
WGG-2-305-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

 
WGG-2-304-WG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+
WGG-2-308-WG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot obieralny 2 GiG WG

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WGG-2-301-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-309-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-310-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-313-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-