Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
WGG-2-113-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Inżynierskie

 
WGG-2-102-OS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WGG-2-104-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-105-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-106-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-107-OS-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-109-OS-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
WGG-2-114-OS-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Pozatechniczne

 
WGG-2-108-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
WGG-2-101-OS-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-103-OS-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-2-202-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-203-OS-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-204-OS-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGG-2-205-OS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-206-OS-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-208-OS-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WGG-2-209-OS-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmiot obieralny 1 GiG OŚG

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WGG-2-207-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-210-OS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
WGG-2-216-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-217-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot obieralny 2 GiG OŚG

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WGG-2-212-OS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-213-OS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-214-OS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-215-OS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Specjalistyczny język obcy (GO), semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

2
 
WGG-2-211-OS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WGG-2-218-OS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WGG-2-219-OS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-2-301-OS-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 1
-
WGG-2-302-OS-s 30 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
WGG-2-303-OS-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Pozatechniczne

 
WGG-2-304-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

 
WGG-2-305-OS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Sapińska-Śliwa Aneta).
Praca dyplomowa magisterska
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+
WGG-2-306-OS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-