Semestr 1, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-3-103-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
WGG-3-104-s 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 3
+
WGG-3-105-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WGG-3-106-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-

Pozostałe podstawowe

 
WIN-3-101-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy).
Wybrane zagadnienia z matematyki
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0
-
WIN-3-102-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Bielewicz Danuta).
Wybrane zagadnienia z chemii
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Semestr 2, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-3-203-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Wojnarowski Paweł).
Inżynieria naftowa
0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
+
WGG-3-204-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
WGG-3-205-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-

Pozatechniczne

 
WGG-3-206-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
WGG-3-201-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy).
Wybrane zagadnienia z matematyki
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
+
WIN-3-202-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Bielewicz Danuta).
Wybrane zagadnienia z chemii
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 3, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-3-305-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
WIN-3-303-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Przepływy płynów w ośrodkach porowatych
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WIN-3-304-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Inżynieria gazownicza
0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
+

Pozatechniczne

 
WGG-3-306-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

 
WGG-3-301-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy).
Statystyka i matematyczne opracowanie wyników badań
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WGG-3-302-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy).
Modelowanie procesów technologicznych
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Semestr 4, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-3-403-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
WGG-3-405-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan).
Inżynieria środowiska
0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
+
WGG-3-406-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
WIN-3-404-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Przepływy płynów w ośrodkach porowatych
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
+

Pozostałe podstawowe

 
WGG-3-401-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy).
Statystyka i matematyczne opracowanie wyników badań
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
WIN-3-402-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy).
Modelowanie procesów technologicznych
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 5, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-3-501-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Winid Bogumiła).
Gospodarka wodna
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WGG-3-502-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
WGG-3-504-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kosowski Piotr).
Ocena projektów inwestycyjnych w górnictwie nafty i gazu
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WIN-3-503-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Testy hydrodynamiczne
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Semestr 6, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-3-602-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Winid Bogumiła).
Gospodarka wodna
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WGG-3-603-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
WGG-3-605-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kosowski Piotr).
Ocena projektów inwestycyjnych w górnictwie nafty i gazu
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
+
WGG-3-606-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kosowski Piotr).
Zarządzanie produkcją w górnictwie nafty i gazu
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
+
WIN-3-604-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Testy hydrodynamiczne
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-

Moduły dotyczące specjalności obieralne 1 (należy wybrać 1 moduł)

Zasady wyboru grup/modułów: W zależności od realizowanej specjalności należy wybrać odpowiedni moduł

0
 
Pokaż/ukryj zawartość
WGG-3-601-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
WIN-3-607-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy).
Optymalizacja w eksploatacji złóż surowców płynnych
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WIN-3-608-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Eksploatacja złóż i magazynów gazu ziemnego
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WIN-3-609-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan).
Wybrane zagadnienia z inżynierii środowiska
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Moduły dotyczące specjalności obowiązkowe 1 (nalezy wybrać każdy moduł)

Zasady wyboru grup/modułów: Studenci każdej realizowanej specjalności muszą wybrac każdy moduł z grupy

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
WIN-3-610-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Wybrane zagadnienia z technologii eksploatacji złóż gazu ziemnego
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
WIN-3-611-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan).
Przedmiot fakultatywny - inżynieria środowiska
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Seminarium doktorskie 1 - prowadzą promotorzy

Zasady wyboru grup/modułów: Każdy student wybiera seminarium prowadzone przez swojego promotora

0
 
Pokaż/ukryj zawartość
WGG-3-612-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WGG-3-616-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WIN-3-613-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Seminarium doktorskie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WIN-3-614-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Kaliski Maciej).
Seminarium doktorskie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WIN-3-615-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Rybicki Czesław).
Seminarium doktorskie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Semestr 7, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-3-702-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Winid Bogumiła).
Gospodarka wodna
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
+
WGG-3-703-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
+

Moduły dotyczące specjalności obieralne 2 (należy wybrać 1 moduł)

Zasady wyboru grup/modułów: W zależności od realizowanej specjalności należy wybrać odpowiedni moduł

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
WGG-3-704-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 2
+
WIN-3-701-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy).
Optymalizacja w eksploatacji złóż surowców płynnych
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
+
WIN-3-705-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Eksploatacja złóż i magazynów gazu ziemnego
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
-
WIN-3-706-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan).
Wybrane zagadnienia z inżynierii środowiska
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
+

Moduły dotyczące specjalności obowiązkowe 2 (nalezy wybrać każdy moduł)

Zasady wyboru grup/modułów: Studenci każdej realizowanej specjalności muszą wybrac każdy moduł z grupy

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
WIN-3-707-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan).
Przedmiot fakultatywny - inżynieria środowiska
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-

Seminarium doktorskie 2 - prowadzą promotorzy

Zasady wyboru grup/modułów: Każdy student wybiera seminarium prowadzone przez swojego promotora

0
 
Pokaż/ukryj zawartość
WGG-3-708-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WGG-3-712-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WIN-3-709-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Seminarium doktorskie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WIN-3-710-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Kaliski Maciej).
Seminarium doktorskie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-
WIN-3-711-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Rybicki Czesław).
Seminarium doktorskie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Semestr 8, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Seminarium doktorskie 3 - prowadzą promotorzy

Zasady wyboru grup/modułów: Każdy student wybiera seminarium prowadzone przez swojego promotora

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
WGG-3-801-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
-
WGG-3-805-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
-
WIN-3-802-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław).
Seminarium doktorskie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
-
WIN-3-803-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Kaliski Maciej).
Seminarium doktorskie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
-
WIN-3-804-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Rybicki Czesław).
Seminarium doktorskie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
-