Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
WGG-2-102-GZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Inżynierskie

 
WGG-2-101-GZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-104-GZ-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WGG-2-105-GZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-106-GZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-107-GZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-108-GZ-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WGG-2-110-GZ-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Pozatechniczne

 
WGG-2-109-GZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
WGG-2-103-GZ-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-114-GZ-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-2-201-GZ-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGG-2-206-GZ-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGG-2-207-GZ-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-208-GZ-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-209-GZ-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGG-2-210-GZ-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozostałe podstawowe

 
WGG-2-202-GZ-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmiot obieralny 1 GiG GZ

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WGG-2-204-GZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-215-GZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-216-GZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-217-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Przedmiot obieralny 2 GiG GZ

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WGG-2-211-GZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-212-GZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-213-GZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-214-GZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Specjalistyczny język obcy (GO), semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

2
 
WGG-2-203-GZ-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WGG-2-218-GZ-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WGG-2-219-GZ-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-2-301-GZ-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
WGG-2-302-GZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
WGG-2-303-GZ-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
-
WGG-2-304-GZ-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Praca dyplomowa

 
WGG-2-305-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+
WGG-2-306-GZ-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-