Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
WGG-2-114-EZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Inżynierskie

 
WGG-2-102-EZ-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WGG-2-104-EZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-105-EZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-106-EZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-107-EZ-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
WGG-2-108-EZ-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-110-EZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozatechniczne

 
WGG-2-109-EZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
WGG-2-101-EZ-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGG-2-103-EZ-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-2-202-EZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGG-2-203-EZ-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WGG-2-204-EZ-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WGG-2-205-EZ-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WGG-2-206-EZ-s 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
WGG-2-207-EZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
WGG-2-209-EZ-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot obieralny 1 GiG EZSP

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WGG-2-208-EZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
WGG-2-211-EZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
WGG-2-212-EZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot obieralny 2 GiG EZSP

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł z grupy

2
 
WGG-2-214-EZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-215-EZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-216-EZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-217-EZ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Specjalistyczny język obcy (GO), semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

2
 
WGG-2-210-EZ-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WGG-2-213-EZ-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
WGG-2-218-EZ-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
WGG-2-301-EZ-s 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 75 2
-
WGG-2-302-EZ-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
WGG-2-303-EZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Pozatechniczne

 
WGG-2-304-EZ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

 
WGG-2-306-EZ-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
WGG-2-307-EZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-