Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Computer measurement systems
Efekt kształcenia:
The student has the ability to self-learning, including in order to improve professional competence
Powiązania z EKK:
  • EL1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  • EL1A_U17
    ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;