Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Computer measurement systems
Efekt kształcenia:
The student is able to present the results in the form of numerical and graphical, to interpret them and draw the right conclusions
Powiązania z EKK:
  • EL1A_U02
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, dokumentacji użytkowych oraz podobnych dokumentów;
  • EL1A_U06
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji układów oraz prostych systemów elektronicznych;