Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Computer measurement systems
Efekt kształcenia:
The student is able to analyze signals in the time and frequency domain using appropriate software tools
Powiązania z EKK:
  • EL1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  • EL1A_U02
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, dokumentacji użytkowych oraz podobnych dokumentów;
  • EL1A_U04
    potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe;