Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Computer measurement systems
Efekt kształcenia:
The student has a basic knowledge of the organization of computer-based systems, measuring cards, extensive measurement systems built on the basis of computer networks, measuring systems based on GPIBbus bus (IEEE-488.1, 488.2)
Powiązania z EKK:
  • EL1A_W06
    ma elementarną wiedzę w zakresie teorii sterowania i automatyki
  • EL1A_W12
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;