Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Computer measurement systems
Efekt kształcenia:
The student has a basic knowledge of the methodology and programming techniques in a graphical programming language using the LabView programming environment
Powiązania z EKK:
  • EL1A_W07
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
  • EL1A_W14
    zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;