Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Computer measurement systems
Efekt kształcenia:
The student has a basic knowledge of the design of measurement systems
Powiązania z EKK:
  • EL1A_W07
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
  • EL1A_W14
    zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;