Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
RF Electronics
Efekt kształcenia:
Student is able to characterize antennas and is able to design a microstrip radiating element, calculate parameters of antenna arrays and measure antenna parameters.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W04
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fal elektromagnetycznych i ich propagacji, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji, przewodowego i bezprzewodowego przesyłania informacji oraz detekcji sygnałów w paśmie wysokich częstotliwości;
  • ES1A_W04
    has the ordered and the theoretical knowledge of the electromagnetic waves and their propagation, including knowledge necessary for understanding the generation, wired and wireless transmission of information and the detection of high frequency signals;