Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
RF Electronics
Efekt kształcenia:
Student is able to calculate voltages and currents of basic circuits composed of transmission lines, design a matching circuit, utilize a Smith chart, design a microwave amplifier using linear approach and S-parameter description.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U22
    potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system;
  • ES1A_U22
    has the ability to build, run, and test the designed circuit or a simple system;