Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
RF Electronics
Efekt kształcenia:
Student is able to perform basic high-frequency measurements.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U17
    potrafi projektować proste układy i systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych;
  • ES1A_U17
    designs simple network systems for different channels of broadcasting and types of transmitted data;