Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
RF Electronics
Efekt kształcenia:
Student knows the theory of transmission lines, issues related to high frequency circuit design, microwave amplifier design, matching circuits design and scattering parameters.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W04
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fal elektromagnetycznych i ich propagacji, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji, przewodowego i bezprzewodowego przesyłania informacji oraz detekcji sygnałów w paśmie wysokich częstotliwości;
  • ES1A_W04
    has the ordered and the theoretical knowledge of the electromagnetic waves and their propagation, including knowledge necessary for understanding the generation, wired and wireless transmission of information and the detection of high frequency signals;