Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Object-Oriented Programming Language
Efekt kształcenia:
Student is able to use of known technologies in companies and commercial projects.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_K05
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  • ES1A_K05
    thinks and acts creatively;