Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Object-Oriented Programming Language
Efekt kształcenia:
Student has knowledge about classes and objects, inheritance, polymorphism and operator overloading methods, template functions and classes, elements of the STL library, rules of the software development and testing.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W17
    zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
  • ES1A_W17
    knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;