Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Object-Oriented Programming Language
Efekt kształcenia:
Student has knowledge about the data representation methods, use of the basic instructions, operators, expressions and functions in C/C++ programming language.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W07
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
  • ES1A_W07
    possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;