Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fundamentals of Economics, Finance and Business Law
Efekt kształcenia:
knows, what is intellectual property and its role in commercial activity; knows the principles of intellectual property protection; can indicate different kinds of the intellectual property;
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W24
  ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
 • ET1A_W25
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;
 • ES1A_W24
  has an elementary knowledge of the intellectual property protection and patent law;
 • ES1A_W25
  has an elementary knowledge of management, including quality management, business, general rules of creation and development the different forms of the individual enterprises;