Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Electronic Devices
Efekt kształcenia:
Knowledge and understanding account for basic parameters determining gain and high frequency properities of semiconductor devices.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W05
    ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle elektronicznym;
  • ES1A_W05
    has the elementary knowledge of the materials used in electronics;