Dane EK modułowego:
Kod:
M_U007
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Computer Networks
Efekt kształcenia:
student applies the standards for safe work
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U26
    stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • ES1A_U26
    applies the principles of safety and hygiene of work;