Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Computer Networks
Efekt kształcenia:
student is able to find the required technical documentation for network configuration
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  • ES1A_U01
    acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;