Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Computer Networks
Efekt kształcenia:
student is able to test, troubleshoot and correct the wrong network configuration
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U14
  potrafi zaprojektować proces testowania elementów analogowych i cyfrowych układów elektronicznych i prostych systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych, protokołów sieciowych oraz — w przypadku wykrycia błędów — przeprowadzić ich diagnozę;
 • ET1A_U23
  potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; potrafi administrować sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz rozwiązywać pojawiające się w nich problemy;
 • ES1A_U14
  can design a process to test the elements of analog and digital electronic circuits and simple electronic systems, telecommunications and networks, network protocols, and — in the case of detection of mistakes — made their diagnosis;
 • ES1A_U23
  configures devices and communication protocols in the local (wired and radio links) and extensive (in particular optical) communication networks; manages networks and solves emerging issues;