Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Computer Networks
Efekt kształcenia:
student has the ordered knowledge on network addressing
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W09
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych;
 • ET1A_W19
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy dla wybranych urządzeń sieciowych;
 • ET1A_W21
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;
 • ES1A_W09
  possesses the ordered knowledge of computer networks (LAN, MAN, WAN), the principles of their organization and administration, communications protocols, routing, traffic engineering mechanisms, virtual networks;
 • ES1A_W19
  knows and understands the layered model of telecommunications equipment of networks, specific features of each layer in selected network devices;
 • ES1A_W21
  is familiar with the current state and roadmap of electronics and telecommunications;