Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Signals and Systems
Efekt kształcenia:
Student can deploy mathematical methods, models, and computer simulations for analysis and assessment of performance of telecommunication network and data processing systems elements.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U07
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także sieci komputerowych i telekomunikacyjnych;
  • ES1A_U07
    can use the well-known methods, mathematical models and computer simulations for analysis and evaluation of the performance of analog and digital electronic circuits, as well as computer networks and telecommunications;