Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Digital Electronics and Programmable Devices
Efekt kształcenia:
Student can compare the design of basic digital electronic systems and considering usability, power, speed, cost
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U09
  potrafi porównać rozwiązania projektowe układów elektronicznych i systemów teleinformatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);
 • ET1A_U15
  potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu;
 • ES1A_U09
  can compare the design of electronic systems and communication systems considering usability, performance and economic (power, speed, cost, reliability, topology, bandwidth, etc.);
 • ES1A_U15
  makes requirements specification of a simple electronic and telecommunications systems, at the adequate level of implemented features, uses the hardware description language;