Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Digital Electronics and Programmable Devices
Efekt kształcenia:
Student can develop documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U03
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
  • ES1A_U03
    develops documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results;