Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Digital Electronics and Programmable Devices
Efekt kształcenia:
Student knows and understands principles of operation of complex digital components such as, memory, programmable devices, basic arithmetic modules
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W05
  ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle elektronicznym;
 • ET1A_W12
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych;
 • ES1A_W05
  has the elementary knowledge of the materials used in electronics;
 • ES1A_W12
  has the ordered knowledge of operation principles of electronic components (including optoelectronic, power and sensor components), analog and digital electronic circuits and simple electronic systems;