Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Methods and Programming Techniques 2
Efekt kształcenia:
Can code algorithms in object-oriented programming language
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U24
    potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem elektronicznym oraz do oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących;
  • ES1A_U24
    formulates the algorithms, uses the programming high and low level languages, uses relevant tools to develop computer programs that control electronic system and equipment, programs microcontrollers and microprocessor;