Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Methods and Programming Techniques 2
Efekt kształcenia:
Knows UML language and its role in designing information computer-based systems
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W07
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
 • ET1A_W17
  zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
 • ES1A_W07
  possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;
 • ES1A_W17
  knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;