Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Methods and Programming Techniques 2
Efekt kształcenia:
Knows and understands principles of engineering calculations in Matlab programming language
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W07
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
 • ET1A_W14
  ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
 • ES1A_W07
  possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;
 • ES1A_W14
  has a basic knowledge of metrology, knows and understands the methods of measurement and the extraction of basic parameters that characterize the elements and various types of electronic systems, knows the calculation methods and computer tools necessary to analyze experiment results;