Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Electronic Devices
Efekt kształcenia:
Student is aware of the behaviours ina professional maner, compliances with the rules of proffesional ethics and respects for the diversity of views and cultures.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_K03
    ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
  • ES1A_K03
    is aware of the behaviors in a professional manner, compliances with the rules of professional ethics and respects for the diversity of views and cultures;