Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Electronic Devices
Efekt kształcenia:
Student can formulate models of semiconductor devices and elemental circuits with using these models and carry out basic calculations of electrical parameters
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U09
    potrafi porównać rozwiązania projektowe układów elektronicznych i systemów teleinformatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);
  • ES1A_U09
    can compare the design of electronic systems and communication systems considering usability, performance and economic (power, speed, cost, reliability, topology, bandwidth, etc.);