Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Electronic Devices
Efekt kształcenia:
Student has skills and ablities in conducuting experimental characterization of semiconductor devices.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U08
    potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe;
  • ES1A_U08
    does signal analyzes and implements simple signal processing algorisms in time and frequency domain, uses analog and digital techniques with hardware and software appropriate tools;