Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Electronic Devices
Efekt kształcenia:
An ability to understand and utilize the basic governing equations to analyze semiconductor devices.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W07
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
 • ET1A_W12
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych;
 • ES1A_W07
  possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;
 • ES1A_W12
  has the ordered knowledge of operation principles of electronic components (including optoelectronic, power and sensor components), analog and digital electronic circuits and simple electronic systems;