Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Circuits Theory 2
Efekt kształcenia:
Student is able to evaluate the usability of methods and tools applied for solving of simple engineer tasks and to choose and use the proper methods and tools
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U27
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia;
  • ES1A_U27
    evaluates the usefulness of routine methods and tools used to solve simple tasks for engineering, typical for electronics and telecommunications, and select and apply appropriate methods and tools;