Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Physics 2
Efekt kształcenia:
Students develop knowledge about: wave optics, interaction between matter and radiation, modern and solid state physics, basics of quantum physics required for the further understanding of fundamental phenomena related to electronics and telecommunication
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W02
    ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych, układach transmisyjnych, sieciach telekomunikacyjnych oraz w ich otoczeniu;
  • ES1A_W02
    has knowledge of physics, including mechanics, thermodynamics, optics, electricity and magnetism, nuclear physics and solid-state physics, including the knowledge necessary to understand the basic physics involved in elements and systems, electronic systems, broadcasting, telecommunications networks and in their environment;