Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Design and developement of high-level object-oriented software
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie zaawansowane elementy programowania obiektowego.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W07
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;