Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Telecommunication Networks and Systems
Efekt kształcenia:
Student knows and understands signalling mechanisms in service-oriented networks.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W10
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;
 • ET1A_W11
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych i optycznych, oraz uruchamiania, konfiguracji i utrzymania tych urządzeń;
 • ES1A_W10
  has the structured knowledge of system organizing, services and telecommunications networks, management systems and signalling in networks;
 • ES1A_W11
  possesses the ordered knowledge of devices within the networks, including wireless and optical; startup, configuration, and maintenance of these devices;