Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Telecommunication Networks and Systems
Efekt kształcenia:
Student is able to find documentation required for configuring network devices and compile reports with analysis and results of configuration accompanied with conclusions.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U03
  develops documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results;