Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
CAD and 3D modeling
Efekt kształcenia:
konws the contemporary Computer Aided Design (CAD) tools
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, elementy matematyki dyskretnej i stosowanej
  • IN1A_W04
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych budowy wybranych narzędzi i systemów informatycznych.