Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
CAD and 3D modeling
Efekt kształcenia:
understands the significance fo Computer Aided Design in the design and product development process
Powiązania z EKK:
  • IN1A_K04
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz adekwatnie zaplanować pracę.